پروفایل امید پوراسماعیلی

امید پوراسماعیلی موشن گرافیست و ویدیو ادیتور
2 سال تجربه 1 پروژه کار کرده اصفهان

🙂

سابقه کار (1)