چگونه در سال 2020 برون سپاری پروژه انجام دهیم؟

چگونه در سال ۲۰۲۰ برون سپاری پروژه انجام دهیم؟

برون سپاری (OUTSOURSING)

برون سپاری چیست؟

در این بخش سعی شده که شما عزیزان را با مبحث بسیار مهم برون سپاری آشنا کنیم. نخست به تعریف برون سپاری می پردازیم.

برون سپاری عبارتست از: واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت انجام یک وظیفه سازمانی مشخص به یک
فرد ، گروه یا سازمان تخصصی تا ضمن کاهش هزینه ها امکان تحقق کیفیت های برتر نیز فراهم گردد.

برون سپاری عبارتست از:عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان با واگذاری یا بدون واگذاری حقتصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد.

برون سپاری از نظر جودیت هال

گرچه در برخی تعاریف ((برون سپاری)) مترادف با عقد قرارداد با کارگزاران بیرونی برای انجام برخی وظایف سازمانی در نظر گرفته می شود ولی از نظر ((جودیت هال)) قرارداد به عنوان یک الگوی کسب و کار عبارت است از:

(( بکارگیری عوامل بیرونی برای انجام یک پروژه خاص که به عنوان یک ((رویداد تک نوبتی))یا یک فرآیندی که تنها برای یک بار انجام دادن، تنظیم و منعقد می گردد.))

در حالی که برون سپاری شامل واگذاری اختیار انجام یک مسئولیت یا وظیفه سازمانی به سایر عوامل برون سازمانی است که دوره های زمانی طولانی را در برگرفته و منجر به کاهش نیروی انسانی شرکت و یا ایجاد امکان جابجایی نیرو به بخش ها و پروژه های مهمتر می گردد.

چگونه برای کار خود برون سپاری انجام دهیم؟

  • ابتدا مطمئن شوید که شرکتی که استخدام می کنید واقعاً می تواند این کار را انجام دهد.
  • از مشتریان قبلی یا فعلی درباره رضایت آنها سؤال کنید.
  • اطمینان حاصل کنید که چه کسی این کار را انجام می دهد و اینکه می توانید نگرانی ها و نیازهای خود را آشکارا با او مطرح کنید یا نه.( احساس راحتی می کنید؟)
  • از آنها بخواهید نمونه کار را در صورت لزوم مشاهده کنید.

استخدام پیمان کاران مستقل

یکی از گزینه های برون سپاری ((استخدام پیمانکاران مستقل)) است.

به عنوان مثال ، به جای استخدام یک حسابدار درون شرکت ، می توانید کار را به یک حسابدار مستقل که ماهانه یک بار وارد کارتان می شود ، واگذار کنید. پیمانکاران مستقل می توانند انعطاف پذیرتر و کم هزینه تر از شرکت های برون سپاری باشند. با این حال ، مانند بنگاه های تأمین کننده ، قبل از استخدام پیمانکار مستقل ، اطمینان حاصل کنید که فردی که شما استفاده می کنید می تواند این کار را انجام دهد.

شش مرحله برای برون سپاری موفق یک پروژه

اگر می خواهید اطمینان حاصل کنید که تجربه خارج از سیستم (برون سپاری پروژه) شما با موفقیت به پایان رسیده است ، حتماً این مراحل اساسی در مورد چگونگی برون سپاری را دنبال کنید:

  1. قبل از عقد قرارداد ، پروژه و مهارت ها را به روشنی تعریف کنید.
  2. اهداف خاص و قابل اندازه گیری برای دستیابی به پروژه تنظیم کنید؛ یعنی اطمینان حاصل کنید که انتظارات عملکرد را درک کرده و با آنها ارتباط برقرار کرده اید.
  3. محصول نهایی و مهلت و منابع لازم را به طور واضح بیان کنید.
  4. به محض استخدام متخصص ( مشاور )، کار اضافی ، یک طرح تفصیلی با فعالیت و مهلت از وی بخواهید.
  5. یک نقشه واضح داشته باشید تا بتوانید عملکرد فریلنسر را که برای شما کار می کند اندازه گیری کند وبتواند به شما بازخورد منظم از عملکرد فریلنسر را ارائه دهد.
  6. و سرانجام از مراحل اصلی پروژه نسخه پشتیبان درخواست کنید. خطرات را ارزیابی کرده و گزینه های دیگری را امتحان کنید.

به یاد داشته باشید که برون سپاری موفقیت آمیز کاملاً براساس (( کار تیمی)) استوار است.

همه ی هیئت مدیره و سهام داران را در پروژه شرکت دهید و اهدف شرکت و یا پروژه ی مورد نظر را تراز کنید.

منبع: منابع آموزشی مرتبط با برون سپاری (دکتر حجاریان)

با ما همراه باشید!

وبوگراف؛امید فریلنسرها!

نظر